ÁLTALÁNOS
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEFINÍCIÓK

 • Weboldal: a https://www.rapidsearch.hu/ weboldal.
 • Felhasználó: bármely szakember, jogi személy és/vagy egyéni vállalkozó, aki igénybe veszi a RAPID SEARCH szolgáltatásait a fiók létrehozásától számított 30 (harminc napon belül).
 • Előfizető: bármely felhasználó, aki előfizetett bármely előfizetési csomagra.
 • Tartalom: bármely, a Keresőn megjelenített szöveg, kép, hang, videó és fénykép.
 • Kereső: a felhasználó és/vagy előfizető által beállítható keresési ablak és/vagy keresési oldal, amely megjelenítésre kerül a RAPID SEARCH által a Felhasználó és/vagy Előfizető weboldalán.
 • Gyorskereső: az a keresési ablak, amely általában a webáruház összes aloldalán elérhető a webáruház fejlécében.
 • Keresés találati oldal: egy különálló teljes képernyős keresési aloldal, ahova a látogató a gyorskeresőn keresztül tud átnavigálni. Itt az összes keresési találatot látja a látogató és azokat tovább tudja szűkíteni.
 • Személyes fiók: személyes adatot tartalmazó, a Felhasználónak és/vagy Előfizetőnek dedikált tárhely.
 • RAPID SEARCH: A jelen Általános Szerződési Feltételeket alkalmazó Szerződő Fél.
 • Vásárló: Bármely jogi vagy természetes személy, aki szerződést köt a Felhasználóval vagy az Előfizetővel a Kereső használatával vagy anélkül.

1. A SZERZŐDÉS CÉLJA, JOGI TÁJÉKOZTATÓ

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy meghatározza a Weboldalhoz való hozzáférés és annak használatának feltételeit.

1.2. A Weboldal Felhasználójaként vagy Előfizetőjeként Ön tudomásul veszi és kijelenti, hogy elolvasta és megértette a jelen ÁSZF feltételeit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el azokat minden korlátozás nélkül.

1.3. Az ÁSZF és annak minden módosítása díjmentesen elérhető a Felhasználók és/vagy Előfizetők számára a Weboldalon. Az ÁSZF az Előfizetők regisztrációja folyamán is megjelenítésre kerül. A regisztráció érvényesítéséhez az Előfizetők kötelesek megerősíteni, hogy az ÁSZF feltételeit teljességükben megismerték és magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

1.4. A weboldalt a RAPID SEARCH szerkeszti. A RAPID SEARCH adatai az alábbiak:

a) Név: Rapid Search Zrt.

b) Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. Magyarország

c) Levelezési cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129. Magyarország

d) Cégjegyzékszám: 09-10-000611

e) Adószám: 28958875-2-09

f) E-mail: info [kukac] rapidsearch [pont] hu

g) Cégvezető: Zajdó Szabolcs

i) Békéltető testület: Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület (Székhely: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.). A fogyasztó a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos panaszait a békéltető testülethez nyújthatja be.

1.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználó elektronikus beküldései a Felhasználó és a RAPID SEARCH közötti elektronikus szerződéskötésnek minősülnek. Az elektronikus beküldések által létrehozott szerződések minden, a Felhasználó és a RAPID SEARCH közötti tranzakcióval kapcsolatos adatra vonatkoznak, beleértve az elállási nyilatkozatokat, tájékoztatókat, szerződéseket és jelentkezéseket. A Weboldal használata és az elektronikus nyilvántartások elérése és megőrzése érdekében a Felhasználó köteles rendelkezni bizonyos eszközökkel és szoftverekkel, melyek a Felhasználó kizárólagos felelősségét képezik. A RAPID SEARCH nem vállal felelősséget a jelen ÁSZF-ben, a Weboldalon, a termék és szolgáltatás leírásokban vagy bármely egyéb kiegészítő anyagban előforduló sajtóhibákért

2. AZ ÁSZF TÁRGYA

2.1. A RAPID SEARCH „intelligens gyorskereső” rendszert biztosít, amely segítségével a Felhasználó termék-, kategória- és kulcsszó ajánlatokat jeleníthet meg weboldala látogatói számára. Bármely egyéb tulajdonság vagy eszköz, amelyek a jelenlegi Keresőhöz hozzáadásra kerül, a jelen ÁSZF feltételeinek hatálya alá tartozik.

2.2. Személyes fiók

2.2.1. A Felhasználó a Weboldal „Feliratkozás” menüpontjára kattintva egyetlen fiókot hozhat létre.

2.2.2. A RAPID SEARCH által begyűjtött és feldolgozott adatokat a Felhasználó önkéntes alapon adja meg a Weboldalon, különösen a regisztrációs űrlapon keresztül. Az így megadott adatok az alábbiak: érvényes e-mail cím, választott jelszó, vezetéknév és keresztnév.

2.2.3. A Felhasználó és/vagy Előfizető által választott, az Előfizetői Fiókhoz tartozó jelszó szigorúan bizalmas, harmadik felekkel nem osztható meg. A RAPID SEARCH minden felelősséget kizár a jelszóval való visszaélésekért, valamint a jelszó elveszéséért vagy ellopásáért.

2.2.4. Továbbá, mivel a RAPID SEARCH-nek nem áll módjában a szolgáltatásait igénybevevő személyek személyazonosságának ellenőrzése, a RAPID SEARCH minden felelősséget kizár a Felhasználót és/vagy az Előfizetőt érintő személyazonosság lopásért. A Felhasználó és az Előfizető felelős a jelszavak és a Fiók biztonságának megőrzéséért. A RAPID SEARCH minden felelősséget kizár a Személyes Fiók és a jelszó biztonságának sérelméből származó bármely kárért vagy veszteségért. Amennyiben úgy véli, hogy a fiókját vagy személyazonosságát harmadik fél jogosulatlanul használja, köteles minket azonnal értesíteni e-mail útján az alábbi e-mail címen: info [kukac] rapidsearch [pont] hu.

2.2.5. A Felhasználó és az Előfizető tudomásul veszi, hogy a RAPID SEARCH a Személyes Fiók regisztrációja során megadott e-mail címet fogja elsődlegesen kommunikáció céljára használni.

2.2.6. A Felhasználó és az Előfizető felelős minden, a Személyes Fiókon belül végzett tevékenységért és az azon belül feltöltött tartalomért, beleértve minden adatot, grafikát, fényképet és linket. A Felhasználó és az Előfizető köteles a tartalom használatát érintő jogok védelmét biztosítani. A Felhasználó és az Előfizető nem továbbíthat vírusokat, ártalmas szoftvereket vagy bármely ártalmas természetű kódot.

2.3. A RAPID SEARCH jogai és kötelezettségei

2.3.1. A RAPID SEARCH nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Felhasználónak vagy az Előfizetőnek a RAPID SEARCH szoftverre, amelyért a Felhasználó vagy az Előfizető a jelen ÁSZF-ben meghatározott díjat köteles fizetni.

2.3.2. Minden, a RAPID SEARCH által nyújtott szolgáltatás, a RAPID SEARCH weboldal és egyéb kapcsolódó kiegészítő anyagok a megvizsgált és megtekintett állapotban kerül biztosításra, minden további kifejezett vagy hallgatólagos garancia, illetve jótállás nélkül.

2.3.3. A RAPID SEARCH minden felelősséget kizár a RAPID SEARCH rendszer használatából és a RAPID SEARCH használata során előforduló hibákból fakadó károkkal vagy veszteségekkel kapcsolatban, abban az esetben is, ha ezek a hibák a RAPID SEARCH gondatlanságából erednek. A RAPID SEARCH nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy Előfizető és az Ügyfelek között kötött szerződésekért.

2.3.4. A RAPID SEARCH alkalmazottai jogosultak a Felhasználó vagy Előfizető Keresőjébe bejelentkezni karbantartás céljából.

2.3.5. A RAPID SEARCH nem szabhatja meg a Kereső tartalmát és nem módosíthatja azt, ha csak a jelen ÁSZF kifejezetten másképp nem rendelkezik. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a RAPID SEARCH nem vállal felelősséget a Kereső tartalmáért és a Felhasználótól vagy az Előfizetőtől megrendelt vagy megvásárolt termékekért és szolgáltatásokért.

2.4. A Felhasználók és Előfizetők jogai és kötelezettségei

2.4.1. A Felhasználó vagy Előfizető köteles minden olyan adatot a RAPID SEARCH rendelkezésére bocsátani, amely a RAPID SEARCH szoftver üzemeltetéséhez szükséges. Ezeket az adatokat a regisztrációs folyamat alatt megjelenített űrlapon kell megadni.

2.4.2. A Felhasználó és az Előfizető jogosult a RAPID SEARCH szoftvert használni. A Felhasználó és az Előfizető jogosult beállítani a Keresőt tetszőleges tartalomra, amelyeket a jelen ÁSZF nem tilt.

2.4.3. Az Előfizető a RAPID SEARCH szoftver használatáért és egyéb RAPID SEARCH szolgáltatásokért díjt köteles fizetni. Az egyes előfizetési csomagok különböző díjakat tartalmaznak, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

2.4.4. A Felhasználó és az Előfizető nem jogosult a RAPID SEARCH szoftver engedélyezésére.

2.4.5. A Felhasználó és az Előfizető felelős a Keresőben található termékek, kategóriák kezeléséért, nyilvántartásáért és adminisztrációjért minden esetben. A RAPID SEARCH nem vesz részt a Felhasználó vagy az Előfizető Keresőjében regisztrált értékesítési folyamatban. A jelen Kereső megjelenítésre vonatkozó ÁSZF nem jelent semmilyen üzleti kapcsolatot, értékesítési partnerséget vagy bármilyen egyéb kapcsolatot a RAPID SEARCH és a Felhasználó és/vagy Előfizető között.

2.4.6. A RAPID SEARCH-nek semmilyen kapcsolata nincs és nem tartozik sem hallgatólagos sem kifejezett felelősséggel a Vásárló felé, aki számára a Felhasználó vagy az Előfizető megjeleníti a Keresőt. Kizárólag a Felhasználó és az Előfizető felelősek a Keresőben megjelenített tartalomért és az adatok helytállóságáért és kizárólag a Felhasználó és az Előfizető tartozik felelősséggel bármely személy felé, aki megtekinti a Keresőt.

2.4.7. A Felhasználó és az Előfizető vállal minden, a weboldallal és a Kereső üzemeltetéssel, valamint a Kereső adminisztrációs felületén való cégadatokban beálló változások regisztrációja kapcsán felmerülő jogi kötelezettséget (mindenkor hatályos cégadatok stb.).

2.4.8. A RAPID SEARCH rendelkezésre bocsát minden ehhez szükséges eszközt a RAPID SEARCH szoftver funkcióin keresztül. Abban az esetben, ha a Felhasználó és/vagy Előfizető nem frissíti az adatokat vagy nem válaszol megkeresésekre, a RAPID SEARCH jogosult felfüggeszteni a szolgáltatás nyilvánosan elérhető részét ameddig a Felhasználó és/vagy Előfizető nem pótolja a hiányt.

2.4.9. A Felhasználó és az Előfizető nem kizárólagos felhasználási jogot enged az RAPID SEARCH-nek a Felhasználó és az Előfizető nevére vonatkozóan, illetve a RAPID SEARCH számára a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban megadott kereskedelmi neveket, védjegyeket illetően, hogy a RAPID SEARCH felhasználhassa azokat (a) a RAPID SEARCH saját weboldalain, (b) a RAPID SEARCH szolgáltatásait leíró nyomtatott és online hirdetésekben, sajtó anyagokban, címtárakban és hírlevelekben és (c) az előzőekhez indokoltan szükséges kiegészítő alkalmazásokban.

2.5. Vásárlók jogai és kötelezettségei

2.5.1. A jelen ÁSZF rendelkezései értelmében a RAPID SEARCH-öt a Vásárló felé nem terheli kötelezettség termék átadása vagy szolgálatások nyújtása kapcsán. A jelen ÁSZF nem keletkeztet ilyen kötelezettségeket.

2.5.2. A jelen ÁSZF alapján az RAPID SEARCH-nek nem keletkezik a Vásárló kifizetésére vonatkozó kötelezettsége.

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. Próbaidőszak

3.1.1. A RAPID SEARCH 14 napos ingyenes próbaidőszakot biztosít a felhasználónak, anélkül, hogy a felhasználónak fizetési adatokat kellene megadnia.

3.2. Előfizetések

3.2.1. A 14 napos próbaidőszak lejárta után, a Felhasználónak választania kell a RAPID SEARCH előfizetési csomagok közül (az árak az ÁFÁt nem tartalmazzák) ahhoz, hogy továbbra is használhassa a RAPID SEARCH Keresőt.

3.2.2. Az alkalmazandó áfakulcs az előfizető előfizetésének napján érvényes. A RAPID SEARCH felé fizetendő összes fizetést érvényes fizetéssel, érvényes bankkártyával kell teljesíteni vagy átutalással (utóbbi kizárólag éves előfizetés kiválasztása esetében). Minden fizetésről az előfizető személyes számlájára benyújtott számla tartozik. A fizetés hiánya vagy a elmulasztása a Felhasználó vagy az Előfizető fiókjának deaktiválását eredményezi. Az előfizetés bármikor lemondható, de visszatérítés nem igényelhető. Az éles előfizetői időszak kezdete az aktiválás napja. Ha az Előfizető megszünteti a szerződést vagy nem veszi igénybe a RAPID SEARCH szolgáltatásait, a RAPID SEARCH nem köteles a díj megtérítésére.

3.2.3. A RAPID SEARCH különböző előfizetési csomagokat kínál; a 4 fő opciót lent találja. További személyre szabott csomagok is elérhetőek, ehhez, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal az info [kukac] rapidsearch [pont] hu e-mail címen. Minden egyes előfizetés esetében az Előfizető feladata, hogy integrálja az előfizetői kódot a weboldalainak forráskódjába. Ebben kérés esetén a RAPID SEARCH segítséget nyújthat.
Az árak a Felhasználó és/vagy Előfizető havi maximális termékszáma és havi keresési lekérdezéseinek száma alapján kerültek meghatározásra. Az adott havi termék- vagy keresési lekérdezési limit meghaladásakor a Keresőt blokkoljuk és a Felhasználót és/vagy Előfizetőt e-mailben, illetve a személyes fiókjukon keresztül értesítjük.

 • Starter előfizetési csomag: ötezer (5 000) termék, ötezer (5 000) keresési lekérdezés, egy (1) domain, Rapid Search márkajelzés;
 • Advanced előfizetési csomag: húszezer (20 000) termék, harmincezer (30 000) keresési lekérdezés, egy (1) domain, márkajelzés nélkül;
 • Premium előfizetési csomag: negyvenezer (40 000) termék, hatvanezer (60 000) keresési lekérdezés, egy (1) domain, márkajelzés nélkül;
 • Enterprise előfizetési csomag: ötvenezer (50 000) termék, százötvenezer (150 000) keresési lekérdezés, öt (5) domain, márkajelzés nélkül;
 • Egyedi csomag: Vegye fel velünk a kapcsolatot az info@rapidsearch.hu e-mail címen.

3.2.4. Keresési lekérdezésnek számít:

A) Gyorskeresőnél: ha a Felhasználó és/vagy Előfizető weboldalának látogatója elkezdi a keresési folyamatot azáltal, hogy belekattint/megnyitja a kereső mezőt. Ilyenkor a Rapid Search már javasol Népszerű kereséseket. Ott fejeződik be egy keresés, amikor a látogató rákattint a Kereső által felajánlott termék-, kategória-, kulcsszó vagy egyéb ajánlásokra, esetleg átnavigál egy másik oldalra. Például ha belekattint a látogató a kereső mezőbe, begépeli, hogy “note”, majd rákattint a felajánlott notebook kulcsszóra, az számít 1 darab keresésnek.

B) Keresés találati oldalon: minden egyes oldalbetöltődés külön keresésnek számít, amikor a látogató a termékeken szűrést, sorbarendezést vagy lapozást végez.

3.2.5. A keresési lekérdezések számlálása az előfizetés kezdőnapján kezdődik és az adott hónap utolsó napján ér véget. A második hónaptól a számlálás az adott hónap első napjától kezdődik és a hónap utolsó napján ér véget. Az előfizetés lehet havi vagy éves, és hallgatólagosan kerül megújításra. Az előfizetés bármikor lemondható, de visszatérítés nem igényelhető. A RAPID SEARCH pénzvisszafizetési garanciát vállal azzal, hogy visszafizeti az Előfizető által kifizetett első havi díjat, amennyiben az Előfizető 14 napon belül jelzi, hogy nem elégedett a RAPID SEARCH szolgálatatással. Egyéb esetekben pénzvisszatérítés nem igényelhető.

3.2.6. Az előfizetés díja abban az esetben is esedékessé válik, ha az Előfizető nem használta a Keresőt.

3.2.7. Az előfizetést bankkártyával vagy átutalással lehet kiegyenlíteni. A bankkártyás előfizetésnél a RAPID SEARCH automatikusan megterheli az Előfizető bankkártyáját az előfizetés díjával az Előfizető számlázási ciklusának megfelelően (havi vagy éves, a kiválasztott szolgáltatástól és az egyéni szolgáltatások számlázási feltételeitől függően) egészen addig, amíg az Előfizető érvényesen le nem mondja a Kereső szolgáltatást.

3.2.8. Az előfizetési díj kifizetésétől számított öt (5) munkanapon belül a RAPID SEARCH elektronikus számlát állít ki az Előfizetőnek.

3.2.9. Minden számla és fizetési értesítő e-mailben, illetve postán kerül elküldésre az Előfizetőnek.

4. SZELLEMI TULAJDON

4.1. A RAPID SEARCH weboldal annak teljességében (beleértve, de nem kizárólag, bármely RAPID SEARCH tartalom, szerkezet, adatbázis, grafika, kép, stb.), valamint a RAPID SEARCH védjegy, logo, a Weboldal grafikus tartalma és annak bármely alkotóeleme a RAPID SEARCH kizárólagos tulajdonát képezi. A tartalmak bármilyen reprodukciója vagy megjelenítése részben vagy egészben szigorúan tilos.

4.2. Szigorúan tilos a Weboldalon elhelyezett adatbázisokból azok lényegét illető kivonatot létrehozni (minőségi vagy mennyiségi szempontból).

4.3. A Keresőn belül mutatott tartalom a Felhasználó és/vagy Előfizető kizárólagos tulajdonát képezi. Feliratkozásával hozzájárul ahhoz, hogy nyilvánosan ügyfelünkként utalhassunk Önre.

4.4. A Felhasználó és az Előfizető vállalja, hogy nem fogja közvetlenül vagy közvetetten „visszafejteni”, szétszedni, vagy bármilyen egyéb módon megpróbálni felderíteni a Kereső, vagy bármely, a RAPID SEARCH szolgáltatáshoz kapcsolódó szoftver, dokumentáció vagy adat forráskódját, tárgyi kódját, vagy az azt megalapozó szerkezetet, ötletet vagy algoritmust. A Felhasználó és az Előfizető vállalja, hogy nem fogja a Keresőt módosítani, lefordítani vagy a Kereső vagy bármely egyéb szoftver alapján származékos műveket létrehozni, nem fogja másolni (kivéve archiválási célból), terjeszteni, engedményezni vagy bármely más módon a Kereső vagy bármely szoftver jogait átadni, vagy megterhelni. Továbbá, a Felhasználó és az Előfizető vállalja, hogy nem fogja a Keresőt vagy bármely szoftvert időosztás vagy szolgáltató iroda céljából, vagy bármely más módon harmadik fél javára használni, valamint azokról nem fog eltávolítani semmilyen védett szöveget vagy feliratot.

5. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS GARANCIÁK

5.1. A Felhasználó és/vagy Előfizető Kizárólagos Felelőssége

5.1.1. A Felhasználó és/vagy az Előfizető vállalja, hogy betartja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a székhelye szerinti ország törvényeit, valamint Magyarország jogszabályait. Az Előfizető és/vagy Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik a Keresőn elhelyezett ajánlatok, információk és szövegek tartalmáért és valódiságáért, azaz, általánosságban a Kereső tartalmáért. A RAPID SEARCH, mint az Előfizetők és/vagy Felhasználók Keresőinek terjesztője, nem ellenőrzi a Keresők tartalmát azok közzététele előtt. A Keresők közzétevése után, a RAPID SEARCH jogosult ellenőrizni a Kereső tartalmát és használatát.

5.2. Hűség, Őszinteség, és Törvényesség Kötelezettsége

5.2.1. A Felhasználó és/vagy az Előfizető vállalja, hogy nem jár el őszintétlen vagy szakszerűtlen módon azzal, hogy nem megfelelő, valótlan vagy káros tartalmat jelenít meg a Keresőben (nem megsértve bármilyen azokhoz kapcsolódó titoktartást, valamint biztosítva, hogy a Kereső nem tartalmaz rágalmazó, sértő, diszkrimináló, obszcén tartalmat és általánosságban tiszteletben tartják harmadik felek jogait oly módon, hogy nem szítanak erőszakot, rasszizmust, idegengyűlöletet és/vagy pedofíliát és semmilyen egyéb módon nem sértik a gyermekek jogait és erkölcsét védő jogszabályokat).

5.3. Jogok és jogosultságok

5.3.1. A Kereső bármely, azzal a céllal reprodukált tartalma, hogy a Felhasználó és/vagy az Előfizető Keresőjében kerüljön megjelenítésre a Felhasználó és/vagy az Előfizető kizárólagos felelősségét képezi. A Felhasználó és/vagy az Előfizető kijelenti, hogy rendelkeznek minden olyan joggal és jogosultsággal, amely ehhez a megjelenítéshez szükséges, a RAPID SEARCH felelősségre vonása nélkül.

5.4. Bírósági hatály és Pénzügyi garanciák

5.4.1. Az Előfizető és/vagy Felhasználó köteles helyt állni a RAPID SEARCH helyett bármely harmadik fél által bármilyen minőségben indított követelés és/vagy eljárás tekintetében, különös tekintettel bármely olyan személyre, aki úgy hiszi, hogy jogosultsággal bír a tárgybeli, a Kereső tartalmához kapcsolódó jogok felett. Az Előfizető és/vagy Felhasználó köteles viselni az eljárások kapcsán a RAPID SEARCH-nél felmerülő költségeket (beleértve az ügyvédi díjakat), valamint bármely kártérítést és kamatot, amelynek megfizetésére a RAPID SEARCH köteles lehet ebben a tekintetben.

5.5. Kötbérek

5.5.1. A jelen kötelezettségek megszegése esetén, a RAPID SEARCH fenntartja a jogot, hogy (a teljesség igénye nélkül):

 • Beavatkozzon bármilyen olyan tartalom esetén, amely emberiség ellenes bűnöket ösztönöz, faji gyűlöletet vagy erőszakot kelt, pedofil tartalmat jelenít meg, emberi méltóságot sért, a kifejezés jogát sérti (rágalmazó, rasszista vagy sértő kijelentéseket tartalmaz), mások szabadságát sérti, erkölcstelenséget szít, és értesítse a Felhasználót és/vagy az Előfizetőt, mint moderátort, hogy amennyiben nem távolítják el az ilyen tartalmakat azonnal, a Kereső, valamint az Előfizetői fiókjuk azonnal megszüntetésre kerül minden további értesítés vagy az általuk fizetett Előfizetői díj megtérítése nélkül, vagy
 • Előzetes értesítés nélkül eltávolítson bármely, a Felhasználó és/vagy az Előfizető, vagy harmadik fél által panaszolt tartalmat, valamint lezárja a Felhasználó és/vagy az Előfizető fiókját.

6. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

6.1. A RAPID SEARCH semmilyen módon nem garantál megszakítás-, vagy hibamentes működést. Épp ellenkezőleg, karbantartás, frissítések vagy műszaki fejlesztések miatti pillanatnyi leállások valószínűsíthetően elő fognak fordulni, melyekkel kapcsolatban a RAPID SEARCH minden felelősséget kizár.

A RAPID SEARCH köteles értesíteni az előfizetőket a hasonló karbantartásokat vagy fejlesztéseket megelőzően, amennyire ez lehetséges. Hasonlóan, a RAPID SEARCH nem vonható felelősségre semmilyen, nem megfelelő eszközök miatt felmerülő működési hiba, elérhetetlenség, vagy nem megfelelő felhasználói feltételek okán, a Felhasználó és/vagy Előfizető kiszolgálójának vagy szolgáltatójának felróható megszakításért, az internet hálózat hibájáért, valamint minden egyéb, a RAPID SEARCH felelősségi körén kívül eső okért, különös tekintettel a vis mayor esetekre. A RAPID SEARCH nem vállal felelősséget továbbá a Keresőnek az előfizető oldalán való közzétevése okán elszenvedett közvetett károkért. A RAPID SEARCH nem vállal felelősséget grafikai vagy sajtóhibákért.

7. SZEMÉLYES ADATOK

7.1. A Felhasználó és/vagy Előfizetők személyes adatainak feldolgozása – Bepillantás Adatvédelmi Tájékoztatónkba

Ez a pont bemutatja az Adatvédelmi Tájékoztatónk legfontosabb rendelkezéseit. A teljes Adatvédelmi Tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://www.rapidsearch.hu/

A RAPID SEARCH a Felhasználók és/vagy Előfizetők adatait biztonságos módon, a hatályos jogi követelményeknek megfelelően dolgozza fel, különös tekintettel a 2011. évi CXII törvényre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Info Tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: az Adatvédelmi Rendelet), biztosítja azok védelmét, megtesz minden szükséges műszaki és szervezési lépést, valamint kialakítja azokat az eljárásrendi szabályokat, amelyek szükségesek a teljeskörű jogi megfeleléshez.

7.1.1. A Felhasználók és/vagy Előfizetők tájékoztatáson alapuló hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy a RAPID SEARCH feldolgozza a személyes adataikat (RAPID SEARCH adatok) a következő feltételek szerint:

a) Tárgykör: A RAPID SEARCH adatok közvetlenül a Felhasználóktól és Előfizetőktől kerülnek begyűjtésre.

b) Adatfeldolgozás célja: Az adatfeldolgozás célja, hogy a RAPID SEARCH nyújthassa szolgáltatásait a Felhasználók és/vagy Előfizetők felé, beleértve a számlázást, fiókkezelést, támogatást, értékesítési és marketing célokra való adat felhasználást. A RAPID SEARCH adatok felhasználhatók továbbá statisztikai célokra, azzal, hogy az ebben az esetben használt adatok nem alkalmasak személyek azonosítására (álnévhasználat).

c) Az adatfeldolgozás tárgya: a RAPID SEARCH által begyűjtött és feldolgozott RAPID SEARCH adatok köre személyazonosításra alkalmas adatokat, elérhetőségi adatokat (vezetéknév, keresztnév, előnév, cím, e-mail cím, telefonszámok) és bejelentkezési adatokat (IP címek, helymeghatározási adatok, süti adatok és naplók) foglal magában.

d) Az adatfeldolgozás időtartama: Azon Felhasználók személyes adatait, akik úgy döntenek, hogy nem regisztrálnak RAPID SEARCH fiókot a próbaidőszak végén, a próbaidőszak időtartama alatt, valamint az azt követő öt (5) évig dolgozzuk fel és tároljuk, bárminemű visszaélés elkerülése végett. Az Előfizetők személyes adatait a RAPID SEARCH-el való szerződéses jogviszony alatt, valamint az azt követő öt (5) évig fogjuk tárolni és feldolgozni. További információért, kérjük, olvassa el Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

e) Adatfeldolgozó: A RAPID SEARCH az adatkezelő nevében megoszthatja az adatokat további adatfeldolgozókkal kizárólag a RAPID SEARCH szolgáltatásainak az Előfizetőknek és/vagy Felhasználóknak való nyújtása céljából. Az Előfizető eseti vagy általános írásbeli meghatalmazást ad a RAPID SEARCH-nek arra, hogy az további adatfeldolgozókat vegyen igénybe a RAPID SEARCH adatok bizonyos feldolgozási folyamatainak elvégzésére. Amikor a RAPID SEARCH adatfeldolgozót bíz meg feldolgozási tevékenységekkel, a RAPID SEARCH kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciát tudnak nyújtani arra, hogy az Adatvédelmi Rendeletnek megfelelő műszaki és szervezési lépéseket fognak eszközölni, különösen szakértői tudás, megbízhatóság és források terén, a feldolgozás biztonságának védelme érdekében. Amennyiben az adatfeldolgozó nem teljesíti az adatok védelmére vonatkozó kötelezettségeit, a RAPID SEARCH nem vonható felelősségre az adatfeldolgozó kötelezettségeinek teljesüléséért, mivel a feldolgozó, és bármely, az adatkezelő és al-feldolgozó alatt működő személy, aki hozzáférhet a személyes adatokhoz, csak az Előfizető utasítására dolgozhatja fel azokat, hacsak nem kötelezi erre Uniós vagy tagállambeli törvény. A jelen pillanatban az alfeldolgozók a következők: Google Analytics, Instapage. Az Előfizető tiltakozhat a változtatások ellen és megszüntetheti a jelen szerződést az értesítéstől számított tizennégy (14) napon belül írásbeli értesítés küldésével. Az Előfizető tiltakozása csak jogos alapra hivatkozva fogadható el.

f) Felhasználói és/vagy Előfizetői jogok: A Felhasználók és/vagy Előfizetők jogosultak az adataikhoz hozzáférni, valamint azokat helyesbíteni és törölni. Bizonyos esetekben, a Felhasználókat és/vagy Előfizetőket további jogok is megilletik, úgy, mint a személyes adatok felhasználása ellen való tiltakozás joga, valamint az adatok hordozhatóságához való jog (részletesen kifejtve az Adatvédelmi Tájékoztatónkban). A Felhasználók és/vagy Előfizetők jogaikat az info@rapidsearch.hu e-mail címre küldött e-mail útján gyakorolhatják. Továbbá, a Felhasználók és/vagy Előfizetők jogosultak panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz.

7.2. A RAPID SEARCH, mint adatfeldolgozó

7.2.1. A RAPID SEARCH segítségével létrehozott Kereső megjelenítésével és az internet felhasználók adatainak begyűjtésével (Feliratkozói adatok), az Előfizető vállalja, hogy adatkezelőként jár el. Az Előfizető kijelenti és szavatolja, hogy mindenben megfelel az alkalmazandó adatvédelmi törvénynek (Adatvédelmi Törvény) és az Adatvédelmi Rendeletnek, amennyiben EU-n belül bejegyzett személy vagy amennyiben az adatkezelés érintettjei az EU-n belüli személyek.

7.2.2. A RAPID SEARCH adatfeldolgozóként fog eljárni az Előfizető nevében a következő feltételek szerint:

a) A RAPID SEARCH az Előfizetői Adatokat kizárólag az Előfizető dokumentált utasítására dolgozza fel;

b) A RAPID SEARCH nyilvántartást fog vezetni minden az Előfizető nevében végzett adatfeldolgozói tevékenység kategóriáról az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően;

c) A RAPID SEARCH nem vonhat be egyéb adatfeldolgozót az adatkezelő előzetes általános vagy eseti meghatalmazása nélkül. Írásbeli általános meghatalmazás esetén, az adatfeldolgozó köteles értesíteni az adatkezelőt minden, a további feldolgozókat érintő változásról, így megadva az adatkezelőnek a lehetőséget, hogy tiltakozzon ezen változtatások ellen.

d) A RAPID SEARCH biztosítja, hogy az Előfizetői Adatokat feldolgozni jogosult személyek a titoktartási kötelezettséget magukra nézve kötelezőnek ismerik el vagy törvény kötelezi őket arra;

e) A RAPID SEARCH minden szükséges műszaki és szervezési lépést megtesz az Előfizetői Adatok biztonságának és bizalmasságának megőrzése érdekében. Az Előfizető köteles minden, a RAPID SEARCH által az adatok biztonságára vonatkozóan átadott információt megvizsgálni, annak ellenőrzése érdekében, hogy a szolgáltatások megfelelnek-e az Előfizető elvárásainak és az Adatvédelmi Törvény által előírt rendelkezéseknek;

f) A feldolgozás természetét figyelembe véve a RAPID SEARCH segít az Előfizetőnek a megfelelő műszaki és szervezési lépések megtételével, amennyire lehetséges, annak érdekében, hogy elősegítse az előfizető azon kötelezettségének teljesítését, mely szerint köteles reagálni az érintettek jogérvényesítési kérelmeire;

g) A RAPID SEARCH segíti az Előfizetőt az adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó kötelezettségek teljesítésében, az Előfizető adatvédelmi incidens hatósági jelentéstételi kötelezettségének teljesítésében, az érintett tájékoztatásában az adatvédelmi incidensről, az adatvédelmi adatértékeléssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében és a felügyeleti hatósággal való előzetes egyeztetésben;

h) A RAPID SEARCH köteles értesíteni az Előfizetőt az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított negyvennyolc (48) órán belül. Az értesítésben fel kell tüntetni az adatvédelmi incidens természetét, valamint, ahol lehetséges, az érintettek kategóriáit és megközelítő számát, az érintett Előfizetői Adat nyilvántartások megközelítő számát és kategóriáit, le kell írni az adatvédelmi incidens várható következményeit, az adatkezelő által az incidens elhárítása érdekében megtett vagy megtenni javasolt lépéseket, valamint, ahol szükséges, le kell írni azokat a lépéseket, amelyekkel az incidens esetleges káros hatásai enyhíthetők. Amikor, és amennyiben nem lehetséges ezen adatokat az értesítéssel egy időben megadni, az adatokat szakaszosan, indokolatlan késedelem nélkül kell megadni;

i) Az Előfizető választása szerint a RAPID SEARCH törölni fog vagy visszaszolgáltat minden Előfizetői Adatatot az Előfizetőnek az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó szolgáltatások befejezését követően, és törölni fog minden létező másolatot, kivéve, ha az alkalmazandó Adatvédelmi Törvények az adatok tárolását rendelik el;

j) A RAPID SEARCH minden szükséges információt az Előfizető részére bocsát, amely szükséges a jelen bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítésének igazolásához és amely lehetővé teszi az auditok elvégzését, beleértve az ellenőrzéseket, amelyeket az Előfizető vagy egyéb, az Előfizető által kijelölt auditor végez. A RAPID SEARCH értesíteni fogja az Előfizetőt, amennyiben úgy hiszi, hogy egy utasítás megsérti az alkalmazandó Adatvédelmi Törvényt.

7.3. Sütik

7.3.1. A RAPID SEARCH tárolhat adatokat a Felhasználó és/vagy Előfizető eszközén „sütik” formájában. A süti egy kisméretű, a RAPID SEARCH szerver által küldött fájl, melyet a Felhasználó és/vagy Előfizető számítógépe tárol, weboldalon belüli navigációs adatok rögzítése céljából. A sütikben tárolt információ kizárólag a szükséges időtartamig kerül tárolásra, amely semmilyen esetben nem haladhat meg öt (5) évet. Az időtartam lejártával a Felhasználóknak és/vagy Előfizetőknek meg kell újítaniuk a sütik tárolására vonatkozó hozzájárulásukat.

7.3.2. A RAPID SEARCH-nek a sütikre felhasználói élmény javítása, a weboldal forgalmának mérése, a regisztrációs folyamat sértetlenségének biztosítása és a jogosulatlan IP címek kiszűrése érdekében van szüksége. A sütik engedélyezéséhez a Felhasználóknak és/vagy Előfizetőknek előzetes hozzájárulásukat kell adniuk az „Elfogadom” gombra kattintva a weboldalon megjelenő banneren, az eszközre történő telepítés vagy a RAPID SEARCH szolgáltatásainak használata előtt.

7.3.3. A Felhasználó és/vagy Előfizető kijelentik, hogy megkapták a tájékoztatást, mi szerint a böngészőbeállítások módosításával megakadályozhatják a sütik elhelyezését a számítógépükön. A Felhasználók és/vagy Előfizetők elfogadhatják vagy megtagadhatják a weboldal által használt sütik használatát részlegesen vagy teljesen, azonban, a sütik tiltása megakadályozhatja a RAPID SEARCH szolgáltatásainak rendes működését.

8. MEGSZŰNÉS

8.1. A Felhasználók és/vagy Előfizetők szerződésszegése vagy csalása esetén, a RAPID SEARCH fenntartja a jogot, hogy minden értesítés nélkül azonnal felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse a Felhasználó és/vagy Előfizető fiókját és Kereső tevékenységét.

8.2. A Felhasználók és/vagy Előfizetők bármikor értesítés nélkül jogosultak megszüntetni fiókjukat. Az Előfizetők nem jogosultak visszatérítésre az RAPID SEARCH-től.

8.3. A Felhasználók és/vagy Előfizetők fiókjának megszüntetése a fiókhoz tartozó Kereső tartalmának felfüggesztését vonja maga után.

8.4. Amennyiben a Felhasználó és/vagy Előfizető a személyes fiókját annak rendeltetésszerű céljával ellenesen használja, a RAPID SEARCH fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megszüntesse a fiókot. A Felhasználó és az Előfizető kizárólagos felelősségét képezi az azonosító elemeik harmadik felek által történő felhasználása és a fiókjukon keresztül tett intézkedések és nyilatkozatok, abban az esetben is, ha azok tisztességtelen módon kerültek közzétételre. A Felhasználó és/vagy Előfizető köteles a RAPID SEARCH helyett teljes körűen helyt állni ebben a tekintetben.

8.5. A regisztrációk a bármely előfizetési csomagra történő előfizetés időpontjával hatályosulnak. A kezdeti időszak leteltével a regisztráció hallgatólagosan megújul, amennyiben nem került lemondásra az Előfizető által.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül bármely törvény vagy rendelkezés szerint, vagy azt érvénytelennek mondja ki bármely illetékes bíróság kötelező erejű határozata, az ÁSZF fennmaradó, az érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

9.2. Amennyiben bármi ellentét merül fel a jelen ÁSZF tartalma és a fejezetekhez rendelt címek között, a tartalmat kell irányadónak tekinteni.

9.3. A RAPID SEARCH kijelenti, hogy hivatalos megbízotti címeként a jelen dokumentum elején meghatározott székhelyét kívánja használni. A Felhasználó kijelenti, hogy az Űrlapon megadott székhelyét kívánja hivatalos megbízotti címként használni. A Felek kötelesek egymást az elérhetőségi adataikban bekövetkezett változásokról értesíteni. A kötelezettség elmulasztása esetén a változást érvénytelennek és végrehajthatatlannak kell tekinteni.

9.4. A Felhasználó és/vagy Előfizető Weboldalra történő látogatása során bizonyos adatok, beleértve a látogató IP címét, tárolásra kerülnek süti fájlokban a Felhasználó és/vagy Előfizető számítógépén, a Felhasználó és/vagy Előfizető sütikre vonatkozó döntésétől függően, amely bármikor szabadon megváltoztatható.

9.5. A jelen ÁSZF rendelkezéseire a magyar jog az irányadó.

9.6. A RAPID SEARCH és a Felhasználók és/vagy Előfizetők kötelesek minden lehetséges intézkedést megtenni, hogy a jelen ÁSZF keretében felmerült vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján rendezzék. A Felek kötelesek egymást értesíteni minden, a szerződés megkötése után felmerülő körülményről, amely a jelen szerződés teljesítését akadályozhatná, a körülmény tudomásukra jutásakor. A jelen ÁSZF érvényességével és értelmezésével kapcsolatos kérdésekben a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül a kollíziós elvekre. A Vásárló ezúton beleegyezik a Hajdú-Bihar megyei bíróságok kizárólagos illetékességébe (és egyúttal lemond a személyi illetékesség hiányára és a forum non conveniense doktrínára való hivatkozás jogáról). A Vásárló vállalja, hogy lemond az esküdtszék előtti per jogáról minden, a jelen ÁSZF kapcsán felmerülő eljárásban.

Kelt: Debrecen, 2022. 03. 23.

A 2021.01.04-i keltezésű Általános Szerződési Feltételek ide kattintva tölthető le

A 2019.06.18-i keltezésű Általános Szerződési Feltételek ide kattintva tölthető le

A 2019.03.26-i keltezésű Általános Szerződési Feltételek ide kattintva tölthető le

A 2019.03.19-i keltezésű Általános Szerződési Feltételek ide kattintva tölthető le

Ez a weboldal sütiket használ, mivel kisvállalkozásként hatékony működésre van szükségünk - Kérlek engedélyezd a sütiket az oldal maximális használhatóságáért. További információk az adatvédelmi szabályzatban.